תעשיית הרכב

תעשיות קיסריה פולימרים מספקת פתרונות מתקדמים לתעשיית הרכב.

שימושים בפוליאורתן בתעשיית הרכב כוללים: