אלקטרוניקה

ההגנה על רכיבי אלקטרוניקה/ חשמל מפני השפעות הסביבה וזעזועים נעשית במקרים רבים על ידי עיטופם בפוליאוריתן. הבחירה בפוליאוריתן הינה עקב תכונות החומר הכוללות: יכולת ספיגת זעזועים מצוינת, חוזק, יכולת הידבקות מעולה, עמידות בטמפרטורות נמוכות ומאפיינים אלקטרוניים מתאימים.

מערכות בהם נעשה שימוש בפוליאורתן כוללות: